XalqOnline

Dili dəyiş

az

Digər xidmətlər

Cari hesab Cari hesab
Gündəlik əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün müştərilərə cari hesabın açılmasını təklif edirik...
Depozit seyfləri Depozit seyfləri
Biz Sizə qiymətli və zinət əşyalarınızı, sənədlərinizi məxfiliyiniz qorunmaq şərti ilə Bankın depozit seyflərində saxlanılması üçün icarə xidmətini təklif edirik....
Qiymətli metal hesabı Qiymətli metal hesabı
Xalq Bank Sizə qiymətli metal hesabının açılması və əməliyyatların aparılması üzrə xidmətləri təklif edir...